Ball de rams de Sant Martí:

És aquest un ball tradicional de la pagesia del pla de Barcelona que es ballava a les darreries del segle passat.

Originàriament era dansat el dia 15 de Maig diada de Sant Isidre a la sortida de l’Ermita de Sant Martí Vell.

La dansa es d’una gran simplicitat. Sortint de missa els pabordes passejaven solemnement pels clos del ball, ells lluint el ram distintiu de la seva categoria i elles el ventall o vano.

Feta la dansa pròpiament dita, el ball restava obert a tots els confrares i a tota l’altra gent del poble que participava a la festa.

L’any 1945, any de la fundació de l’Esbart Sant Martí, aquesta dansa es va tornar a ballar a la Plaça del Canonge Rodó, el dia de Pasqua en sortir de missa, juntament amb el tradicional cant de Caramelles.

 

Més tard es va crear una versió per escenari per tal d’incloure-la dins dels recitals del Temple.

 

Posteriorment la dansa es va començar a representar en sortir de Missa el dia de Sant Martí, l’11 de novembre i actualment a més a més d’aquesta representació també es fa una ballada popular el dia del pregó de la Festa Major de Sant Martí, de manera que finalment la dansa, ha tornat al poble.