Ball de rams de Sant Martí: És aquest un ball tradicional de la pagesia del pla de Barcelona que es ballava a les darreries del segle passat. Originàriament era dansat el dia 15 de Maig diada de Sant Isidre a la sortida de l’Ermita de Sant Martí Vell. La dansa...